Autorem serwisu jest Jakub Pączek,
członek teamu PKL WEBDESIGN.
Serwis ten powstał jako wyraz pasji Danielem Schultzem, artystą, który wyrósł ponad swe otoczenie i którego twórczość stanęła na najwyższym poziomie europejskiego baroku.

Prezentuje on część zebranych przez autora materiałów i informacji na jego temat.
Adres kontaktowy: Paczek@stronyWWW.com


powstał w PKL WEBDESIGN
http://www.stronyWWW.com

w kwietniu 2002 serwis otrzymał nagrodę


Wszelkie prawa autora zastrzeżone. Wykorzystanie strony, jak i jakiegokolwiek z jej elementów wymaga pisemnej zgody autora. W razie wykorzystywania strony w jakichkolwiek pracach i publikacjach należy poinformować autora i podać stronę w bibliografii pracy.
© Jakub Pączek
jeżeli umieszczasz informację z tej strony na twojej proszę cię o dodanie linku do źródła

Bibliografia stron:

O Rytownikach Gdańskich. Podręcznik dla zbierających sztychy polskie - skreślił Mathias Bersohn, Członek Komisyi Historyi Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie. Warszawa 1887.

Mariusz Karpowicz "Sztuka polska XVIIw.", Wydawnictwo Filmowe i Artystyczne 1983

"Malarstwo polskie od XVI do początku XX wieku", Muzeum Narodowe Warszawa 1975

Jerzy Lileyko "Dawne zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie", Krajowa Agencja Wydawnicza 1985

"Wyprzedaż mienia po Janie Kazimierzu w roku 1673", opracował Ryszard Szmytki, Wydawnictwo Neriton 1995

Tadeusz Chrzanowski "Portret staropolski", Wydawnictwo Interpress 1995

Bożena Fabiani "Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów",
Oficyna Wydawnicza Wolumen 1996

Maria Bogucka "Żyć w dawnym Gdańsku", Wydawnictwo Trio 1997

Praca Zbiorowa "Królowie Elekcyjni", Wydawnictwo Literackie 1999

"Historia Malarstwa Polskiego", Wydawnictwo Kluszczyński 2000

bardzo pomocny był też "Przewodnik po bazylice OO.Franciszkanów w Krakowie", 1987

Z tych prac pochodzi także część reprodukcji. Zostały one użyte w celach niekomercyjnych, z zachowaniem praw autorskich. Wszelkie prawa do formy ich prezentacji © Jakub Pączek.
Skanowanie i obróbka obrazów © Jakub Pączek


W tym miejscu chciałbym też podziękować:

pani Marcie Jędruch za okazaną pomoc i dostarczenie reprodukcji

pani Monice Ochnio i Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie za okazaną pomoc i dostarczenie informacji o swoich zbiorach oraz ich reprodukcji

firmie iq.pl za sponsoring stron i za to, że strona o Danielu Schultzu mogła się znależć na serwerze w jego rodzinnym mieście, Gdańsku

PKL WEBDESIGN projekty stron WWW

© 2000-2008 malarze.com + pkl webdesign
Jesteś 22335 gościem.


English

patronat medialny:

podpis mistrza na obrazie Polowanie na kaczki
księga gości

English
Jakub Pączek - reżyser | Poolse vertaling | Tamara de Lempicka | Polish Art malarze | TeWa ubezpieczenia Kraków |